II. FKF Szimpózium Poszterek

A II. FKF Szimpózium poszterei

P01 - Balogh Zoltán

Boroszilikát aerogélek, mint potenciális csontpótlók

 

P02 - Bodor Zsanett

Mézek fiziko-kémiai paramétereinek becslése közeli infravörös spektroszkópiával és elektronikus nyelvvel

 

P03 - Csontos Máté

Bentonit hidratációjának relaxometriás vizsgálata

 

P04 - Demeter Fruzsina

A ritka L-allóz és L-gulóz szintézise D-mannózból kiindulva

 

P05 - Dr. Németh Renáta

Búza élelmi rostalkotó összetevők szerkezetalakító szerepének vizsgálata modell tészta rendszerekben

 

P06 - Dr Tóth Adrienn

A fehérjetartalom növelésének lehetőségei tojásalapú termékekben

 

P07 – Horváth Zoltán

Szintetikus kaolinit előállítása és szerkezetvizsgálata

 

P08 - Forgács Viktória

Ciklotronnal előállított radiofémek minőségellenőrzésére szolgáló módszerek kidolgozása

 

P09 - Herbáth Beáta

Cinkfoszfát konverziós réteg képződése a járműiparban használt különböző alapfém felületeken

 

P10 - Papp Vanda

Víz a hulladéktárolóban? Avagy a rehidratáció hatása a cementkő mátrixok szerkezetére

 

P11 - Shahmohammadi Sayeh

Green strategies for thr preparation of amino acid enantiomers by Cal-B catalyzed hydrolysis of 5,-6-, 7- and 8-membered alicyclic amino esters

 

P12 - Simon Fruzsina

Az N,N-diklórglicin képződés- és bomláskinetikája

 

P13 - Szabados Anna

Flavon-aminosav-észterek kromatográfiás elválasztása különböző poliszacharid alapú királis állófázisokon

 

P14 - Szabó Rebeka

Nanorészecske-képződési kinetika szimbolikus determinisztikus és szimulációs sztochasztikus leírása

 

P15 - Vitális Flóra

Közeli infravörös spektroszkópia alkalmazhatósága Monilia detektálására szilvákon